Calendar:
PKRU Event
Date:
8:30 am 08.18.2019 - 4:30 pm 08.20.2019
Location:
Author:
PR PKRU

Description

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562” ครั้งที่ 32 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 18– 20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Location information