Logo

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฟิล์มกรองแสง สีดำ 80% จำนวน 24 ชุด สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเกษตรและอาหารอันดามัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูรายละเอียด ตามเอกสารแนบ