วันพุธ, 20 กันยายน 2560 12:03

แคแสดสาร : ฉบับ สิงหาคม 2560

Written by

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การบำรุงรถยนต์ (ทะเบียน กจ 3067 ภูเก็ต) จำนวน 1 งาน

การจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ (ทะเบียน  นบ 1529 ภูเก็ต) จำนวน 1 งาน

หน้าที่ 1 จาก 151