วันอังคาร, 04 ธันวาคม 2561 14:25

ประกาศสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

Written by
Rate this item
(0 votes)

ประกาศเรื่องผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ดาวน์โหลด >> ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด >> ปฏิทินการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ดาวน์โหลด >> แบบยินยอมให้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ ฯ

ดาวน์โหลด >> แบบเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติฯ

ดาวน์โหลด >> ข้อกฎหมาย (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)

Read 722 times Last modified on วันอังคาร, 04 ธันวาคม 2561 14:40