วันอังคาร, 26 กันยายน 2560 15:10

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องมอบหมายให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

Written by
Rate this item
(0 votes)

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวกรวดเร็ว เหมาะสมกับการดำเนินงาน และเป็นผลดีกับทางราชการ

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงได้มอบหมายให้รองอธิการบดีรักษาราชการแทนและปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  

รายละเอียดดังลิงค์แนบ

 

 

Download >> คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่องมอบหมายให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

Read 878 times Last modified on วันอังคาร, 26 กันยายน 2560 15:30