วันพฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2560 10:15

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง วิธีการ กระบวนการ หลักเกณฑ์พิจารณา ลำดับความสำคัญ และวิธีการให้คะแนนการสรรหาอธิการบดี (ครั้งที่ 2)

Written by
Rate this item
(2 votes)

ด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมิให้เกิดความเสียหายต่อราชการ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงได้ประกาศ วิธีการ กระบวนการ หลักเกณฑ์พิจารณา ลำดับความสำคัญ และวิธีการให้คะแนนการสรรหาอธิการบดี เพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศคณะกรรมการการสรรหาว่าด้วย วิธีการ กระบวนการ หลักเกณฑ์พิจารณา ลำดับความสำคัญ และวิธีการให้คะแนนการสรรหาอธิการบดี และ เอกสารต่างๆได้ตามลิงค์แนบ

President 0

President 1

 

President 2


- ประกาศคณะกรรมการการสรรหาว่าด้วย วิธีการ กระบวนการ หลักเกณฑ์พิจารณา ลำดับความสำคัญ และวิธีการให้คะแนนการสรรหาอธิการบดี

- ปฏิทินการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

- แบบเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

- แบบสมัคร เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

- แบบยินยอมให้เสนอชื่อ เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

- แบบเอกสารประกอบการสมัคร / ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

 

Read 2549 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2560 10:54

Related items