วันจันทร์, 07 พฤษภาคม 2561 13:27

เปิดอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอรับใบขับขี่ส่วนบุคคล (รถยนต์และรถจักรยานยนต์)

Written by
Rate this item
(8 votes)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต เปิดอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอรับใบขับขี่ส่วนบุคคล (รถยนต์และรถจักรยานยนต์) 
 
อัตราค่าลงทะเบียน
ผู้ขอมีใบขับขี่ใหม่ (ส่วนบุคคลทุกประเภท) 400 บาท
ผู้ขอต่ออายุใบขับขี่ (ส่วนบุคลทุกประเภท) 200 บาท
หลักฐาน : ผู้ขอมีใหม่ ใช้สำเนาบัตรประชาชน / ผู้ขอต่ออายุ ใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาใบขับขี่เดิม 
ต่างชาติ : ใช้ Passport และ Work Permit หรือหนังสืออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรจาก ต.ม.
สถานที่อบรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาคาร 7 ชั้น 5 สำนักงานห้อง 756
สนใจติดต่อ : สำนักงานโครงการฯ ดร.สำราญ ชัยสวัสดิ์ โทร 09 3659 2591 (ในเวลาราชการ) 
วัน เวลา ที่อบรม : ทุกวันพุธและวันอาทิตย์ของเดือน (ยกเว้นวันหยุดของทางราชการ) 
รายงานตัว และอบรม เวลา 8.30 – 14.30 น. (5 ชั่วโมง สำหรับผู้ขอใหม่, 2 ชั่วโมง สำหรับต่ออายุ) 
 
ไม่ต้องจองคิว ยื่นใบสมัครในวันอบรมได้เลย 
 
Read 32731 times Last modified on วันจันทร์, 29 ตุลาคม 2561 10:23