วันพุธ, 03 พฤษภาคม 2560 11:14

อบรมฟรี!! พนักงานบริกร (Waiter) รุ่น 3

Written by
Rate this item
(1 Vote)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญผู้สนใจจะเข้าสู่งานด้านการโรงแรมเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและทักษะเฉพาะตำแหน่งในงานบริการด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐาน ASEAN MRA-TP อบรมฟรี!!! รุ่นที่ 3 หลักสูตร พนักงานบริกร (Waiter) 70 ชั่วโมง (10 วัน) เรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. วันที่ 8-15 พฤษภาคม 2560 (เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์) เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่างทุกมื้อ
 
รับจำนวนจำกัด 40 คน สมัครก่อนมีสิทธิก่อน ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร คลิกที่นี่
 
สมัครทางออนไลน์ คลิกที่นี่
 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
  1. มีเวลาพร้อมจะเข้ารับการอบรมตามกำหนดการในหลักสูตร 10 วัน (กรณีเข้าอบรมไม่ครบ 10 วัน จะไม่ได้รับประกาศนียบัตร) 
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
  3. วุฒิการศึกษาอย่างน้อยมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
  4. มีใจรักงานบริการ
กำหนดการ 
วันที่ 8-12 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. 
เรียนทักษะการทำงาน พนักงานบริกรตามมาตรฐาน ASEAN MRA ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
ณ โรงแรม เดอะพาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต 
แผนที่แบบ Google Map เดอะพาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต : คลิกที่ลิงค์นี้
 
วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. 
เรียนภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานบริกร ณ โรงแรม เดอะพาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต 
แผนที่แบบ Google Map เดอะพาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต : คลิกที่ลิงค์นี้
 
สมัครทางออนไลน์ คลิกที่นี่
 
ผู้เข้าอบรมที่ไม่ใช่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต้องชำระเงินประกันการอบรม 1,000 บาท ภายในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 
เมื่อเข้าอบรมครบ 10 วัน จะได้รับคืนเงินประกันทั้งจำนวน (โปรดตรวจสอบอีเมลดูรายละเอียดการชำระเงิน)
 
ผู้สมัครที่สมัครแล้ว ไม่มารายงานตัวเข้าอบรม และไม่ได้แจ้งผู้จัดให้รับทราบทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ล่วงหน้าก่อนวันฝึกอบรม 
ทางผู้จัดจะตัดสิทธิในโอกาสต่อไปและจะทำเอกสารเวียนแจ้งให้สถานประกอบการทราบถึงพฤติกรรมที่ไม่รับผิดชอบดังกล่าว
Read 1091 times Last modified on วันพุธ, 03 พฤษภาคม 2560 12:12