วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560 13:54

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง วิธีการ กระบวนการ หลักเกณฑ์พิจารณา ลำดับความสำคัญ และวิธีการให้คะแนนการสรรหาอธิการบดี

Written by
Rate this item
(2 votes)

ด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมิให้เกิดความเสียหายต่อราชการ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงได้ประกาศ วิธีการ กระบวนการ หลักเกณฑ์พิจารณา ลำดับความสำคัญ และวิธีการให้คะแนนการสรรหาอธิการบดี เพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศคณะกรรมการการสรรหาว่าด้วย วิธีการ กระบวนการ หลักเกณฑ์พิจารณา ลำดับความสำคัญ และวิธีการให้คะแนนการสรรหาอธิการบดี และ เอกสารต่างๆได้ตามลิงค์แนบ

 President 0

 president 1

president 2

- ประกาศคณะกรรมการการสรรหาว่าด้วย วิธีการ กระบวนการ หลักเกณฑ์พิจารณา ลำดับความสำคัญ และวิธีการให้คะแนนการสรรหาอธิการบดี 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี

- พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

- แบบยินยอมให้เสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

- แบบสมัคร เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

- แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

แบบเอกสารประกอบการสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

Read 3147 times Last modified on วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560 16:19