วันเสาร์, 11 พฤษภาคม 2562 15:40

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

Written by
Rate this item
(0 votes)