วันจันทร์, 11 กันยายน 2560 09:47

ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

Written by
Rate this item
(2 votes)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
 
pkru 11 sep 2017
Read 631 times