วันพุธ, 14 ธันวาคม 2559 13:41

ประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และเกณฑ์การให้คะแนน

Written by
Rate this item
(0 votes)

ตามที่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
มีผลทำให้ตำแหน่งผู้อำนวยการว่างลงตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก่อนหน้านี้นั้น

ขณะนี้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และเกณฑ์การให้คะแนน ดังเอกสารแนบ

Read 726 times Last modified on วันพุธ, 14 ธันวาคม 2559 13:55