วันพุธ, 15 มีนาคม 2560 14:46

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เรื่อง การเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เรื่อง การเลือกตั้งประธานและกรรมการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ
 
เพื่อให้การเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธ์ ยุติธรรม ถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 จึงกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนิน ตามรายละเอียดดังแนบ
 
 
destfilename 0
 
destfilename 1
 
destfilename 2
 
Read 489 times Last modified on วันพุธ, 29 มีนาคม 2560 09:50