วันจันทร์, 17 ตุลาคม 2559 13:07

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต การเสนอรายชื่อและเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏภุเก็ต (ก.บ.ม)

Written by
Rate this item
(3 votes)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต การเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคลาภายนอก เพื่อสรรหาเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏภุเก็ต (ก.บ.ม), การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ก.บ.ม) จากผู้แทนข้าราชการ และ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ก.บ.ม) จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย

 ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม ดังแนบ

 

Read 1137 times Last modified on วันจันทร์, 17 ตุลาคม 2559 13:34