วันศุกร์, 19 พฤษภาคม 2560 16:17

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง แต่งตั้งคณบดี 4 คณะ

Written by
Rate this item
(0 votes)

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร

โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 

Image

 

Image 2

 

Image 3

 

Image 4

Read 824 times Last modified on วันศุกร์, 19 พฤษภาคม 2560 16:23