วันพุธ, 22 มีนาคม 2560 09:54

ประกาศ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง

Written by
Rate this item
(0 votes)

ประกาศ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศ การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยผู้เสนอชื่อสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเข้ารับการคัดเลือก เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้ระหว่างวันที่ 21 - 26 มีนาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ งานเลขานุการคณะกรรมการสรรหา สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (ชั้น 3) อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

Read 459 times Last modified on วันพุธ, 22 มีนาคม 2560 10:21