วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559 09:55

ประกาศ สรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Written by
Rate this item
(0 votes)
ตามที่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 มีผลทำให้ตำแหน่งผู้อำนวยการว่างลง 
ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้ประกาศสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบ
Read 580 times Last modified on วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559 10:11