วันพุธ, 30 สิงหาคม 2560 14:33

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์แสดงวิสัยทัศน์เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์แสดงวิสัยทัศน์เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต


และขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในวันอังคารที่ 5 กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

president001

 

president002

 

Read 832 times Last modified on วันพุธ, 30 สิงหาคม 2560 14:46