วันจันทร์, 08 พฤษภาคม 2560 13:27

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (ก.บ.ม.) จากผู้แทนข้าราชการ (แทนตำแหน่งว่าง)

Written by
Rate this item
(1 Vote)

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศรายละเอียด การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต (ก.บ.ม.) จากผู้แทนข้าราชการ (แทนตำแหน่งว่าง) ดังแนบ

 

img394

 

 

 

 

Read 673 times