วันอาทิตย์, 02 เมษายน 2560 12:19

ประกาศ กำหนดการและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

Written by
Rate this item
(1 Vote)

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศ คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง กำหนดการและวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง

รายละเอียดการประกาศ คลิก

ปฏิทินการดำเนินการสรรหาฯ คลิก

แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งฯ คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 076 211 959 ต่อ 1104

Read 590 times Last modified on วันอาทิตย์, 02 เมษายน 2560 12:24