วันจันทร์, 27 มีนาคม 2560 16:16

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์

Written by
Rate this item
(1 Vote)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ปรากฎว่า มีผู้สมัครจำนวน 2 คน ได้แก่ 1. นายประโมทย์ พ่อค้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2. นางสาววาสนา แย้มพราย ตำแหน่ง อาจารย์
 
gen ed pkru
Read 1495 times Last modified on วันจันทร์, 27 มีนาคม 2560 16:23