วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2560 10:46

กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ม.ราชภัฏภูเก็ต และการจองรูป

Written by
Rate this item
(2 votes)

กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ม.ราชภัฏภูเก็ต และรายละเอียดการจองรูป

ม.ราชภัฏภูเก็ต กำหนดถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2560 (โดยแบ่งตามคณะ) และกำหนดรายละเอียดการจองรูปหมู่บัณฑิต  ดังนี้

 

กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560  บัณฑิตเตรียมความพร้อม หน้าศูนย์ประชุม

คณะ จำนวนบัณฑิต เวลาขึ้นแท่นยืน
คณะครุศาสตร์ 895 คน 7.30 น.
คณะวิทยาการจัดการ 558 คน 8.00 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 56 คน 8.30 น.
คระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 262 คน 8.50 น.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591 คน 9.15 น.
บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท-เอก) 82 คน 9.45 น.
รวม 2,444 คน

หมายเหตุ

* กรุณามาเข้าแถวเพื่อถ่ายรูปก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพื่อจัดแถวตามความสูง

* ใช้เวลาแต่ละกลุ่ม 30 นาที (เวลาที่ใช้ถ่ายจริงประมาณ 20 นาทีต่อกลุ่ม)

* แสตนด์ในการถ่ายใช้ 2 แสตนด์ ถ่ายพร้อมกัน แต่ละแสตนด์ จะตัดจำนวนบัณฑิตตามที่กำหนดไว้

* บริเวณสถานที่ถ่ายรูป อยู่ด้านหน้าศูนย์ประชุม

* ช่วงรอถ่ายภาพหมู่ หากมีเวลามาก บัณฑิตสามารถไปพักรับประทานอาหารก่อนได้ และให้อยู่ในบริเวณที่ได้ยินเสียงประกาศ

* บัณฑิตควรตรงต่อเวลา เพื่อเป็นการให้เกียรติตนเองและผู้อื่น

 

ขั้นตอนและวิธีการจองรูป

วันที่  9 - 11  พฤศจิกายน 2560   เวลา 08.30 – 16.30 น.       

สามารถยื่นใบจองจองรูปพร้อมชำระเงิน ได้ ณ งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) อาคาร 9 ชั้น 1 (สามารถดาวน์โหลดใบสั่งจองภาพหมู่ได้ทางเว็บไซต์ www.pkru.ac.th)  

ดาวน์โหลดที่นี่  >> ใบสั่งจองภาพหมู่

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน  2560  เวลา 08.00 – 18.00 น.

สามารถยื่นใบจองจองรูปพร้อมชำระเงิน ได้ ณ เต็นท์บริเวณถ่ายรูป

 

อัตรารูปถ่าย มีทั้งหมด 3 รูปแบบ ดังนี้

-          ประเภท S  : ภาพหมู่พร้อมกรอบซีลทอง    ราคาชุดละ 750 บาท พร้อมค่าจัดส่ง

23314468 1615451298505881 1635505959 o

 

-          ประเภท C : ภาพหมู่พร้อมกรอบศิลป์สเปน   ราคาชุดละ 800 บาท พร้อมค่าจัดส่ง

23377016 1615451171839227 1413733433 o

 

-          ประเภท L : ภาพหมู่พร้อมกรอบหลยุส์      ราคาชุดละ 990 บาท พร้อมค่าจัดส่ง

23379382 1615451131839231 551969983 o

 

หมายเหตุ

  • บัณฑิตจองภาพได้ วันที่ 10-12 พ.ย. 60 ณ ภายในมหาวิทยาลัยตามแจ้ง และจะได้รับภาพภายใน 120 วัน (มีนาคม 2561)
  • หากยังไม่ได้รับภาพหรือมีปัญหาเกี่ยวกับภาพที่ได้รับ โปรดติดต่อทางร้านโดยด่วน ภายใน 31 มีนาคม 2561
  • กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์กรุณาแจ้งการเปลี่ยนแปลงกับทางร้านโดยด่วน!!! ก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

 

*** หมายเหตุ ***

1. การจองภาพหมู่นี้ เป็นการจองรูปภาพหมู่ที่ถ่าย ณ ม.ราชภัฏภูเก็ตเท่านั้น ไม่ใช่การจองภาพถ่ายในวันรับจริง ณ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีแต่อย่างใด 

 2.  สำหรับรูปบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี ใบสั่งจองรูปภาพ จะแนบมากับเอกสารแนะนำบัณฑิต ในวันปฐมนิเทศบัณฑิต 

Read 13882 times Last modified on วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2560 15:57