วันพุธ, 16 มกราคม 2562 15:26

นโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2561 - 2565

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ไฟล์เอกสารนำเสนอนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2561 - 2565

โดย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และคณะผู้บริหาร คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

Read 709 times Last modified on วันพุธ, 16 มกราคม 2562 15:33

Latest from PR PKRU