วันพุธ, 19 เมษายน 2560 12:31

รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ PROGRAMMING THE INTERNET OF THINGS

Written by
Rate this item
(1 Vote)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต รับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (PROGRAMMING THE INTERNET OF THINGS) โดยวิทยากร : ผศ.ดร.ทรงเกียรติ ภาวดี 
 
รับสมัครรุ่นที่ 1 (15 คน) อบรมวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2560 คลิกสมัครออนไลน์
 
และรุ่นที่ 2 (15 คน) อบรมวันที่ 6-8 มิถุนายน 2560 คลิกสมัครออนไลน์
 
สถานที่อบรม : ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)สาขาภูเก็ต
 
ค่าลงทะเบียน
​ฟรี (มีอาหารกลางวันและอาหารว่าง)
 
​คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. ​ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา
 2. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน/การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 3. บุคลากรทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
เงื่อนไขการอบรม
 1. มีความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ และ HTML
 2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (ระบบปฏิบัติการ Windows 8 หรือสูงกว่า) รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ปลั๊กไฟ มาเอง
เนื้อหาอบรม
 
วันที่ 1
 
 • สถาปัตยกรรมของ Internet of Things
 • ไมโครคอนโทรลเลอร์และอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
 • การพัฒนา IoT ด้วย Arduino Platform
 • สถาปัตยกรรมของ ESP8266
 • การติดตั้ง Arduino IDE และเครื่องมือต่างๆ
 • ภาษา C สำหรับ Arduino IDE
 • การติดต่ออุปกรณ์ภายนอก (Input/Output)
 • Analog/Digital Input
 • การเชื่อมต่อและใช้งานเซ็นเซอร์ต่างๆ
 
วันที่ 2
 
 • การเชื่อมต่อ MCU กับเครือข่ายไร้สาย
 • การใช้งาน MCU เป็น Client และ Server
 • การติดต่อระหว่างอุปกรณ์ผ่านโปรโตคอล HTTP
 • การส่งข้อมูลจาก MCU ไปยัง Cloud 
 
วันที่ 3
 
 • การเรียกข้อมูลจาก Cloud มาใช้งานใน MCU และเว็บ
 • การเขียนโปรแกรมแจ้งเตือนผ่านระบบ LINE
 • การสร้างและกำหนดการแจ้งเตือนด้วยแพลตฟอร์ม IFTTT
 • การพัฒนาแอปพลิเคชัน Android สำหรับใช้งานกับระบบ IoT
 
ติดต่อสอบถาม
​ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงเกียรติ ภาวดี  
​โทรศัพท์ : 081 538 4321
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LINE : zorkia
Read 1001 times Last modified on วันพุธ, 19 เมษายน 2560 12:47