วันศุกร์, 12 มกราคม 2561 13:59

รองผู้ว่าฯภูเก็ต เสนอแนวคิดจัดทำยุทธศาสตร์ “ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน”

Written by
Rate this item
(1 Vote)

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ดร.อทิพันธ์ เสียมไหม ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ดร.ณัฐพร รัตนพันธ์ และ     คุณวิวัฒน์ งานสถิล คณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามัน ได้ร่วมหารือกับ นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอคำแนะนำในการทำงานของศูนย์ฯ โดยรองผู้ว่าฯ ได้ให้คำแนะนำในประเด็นของวิทยาศาสตร์ฮาลาลอันดามันในมิติต่างๆ เช่น การตั้งคณะกรรมการหารือดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดโดยมีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ และมีผู้ว่าราชการฯ เป็นประธาน ทั้งนี้ศูนย์ฯ ควรจัดให้อยู่ในแผนงานของจังหวัด อีกทั้งควรให้มีการจัดสัมมนาหรือให้ความรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงหลักการและความสำคัญของฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ตลอดจนควรมีการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน โดยเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมทั้ง ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการท่องเที่ยว OTOP และของที่ระลึก รวมถึงภาคประชาสังคม ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานดังกล่าวนี้ร่วมกัน

andaman halal centre jan 2018 1

andaman halal centre jan 2018 2

andaman halal centre jan 2018 3

Read 1279 times Last modified on วันจันทร์, 15 มกราคม 2561 13:29