วันพฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2559 14:36

อบรม Digital Marketing เสริมความสำเร็จธุรกิจผ่านโลกออนไลน์

Written by
Rate this item
(1 Vote)
นายชรัตน์ เพ็ชร์ธงไชย
 
ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2559 ณ ห้องอบรม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PKRUBI) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)" โดยมี นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้จัดการ PKRUBI ร่วมด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรม โดยได้รับเกียรติจาก นายชรัตน์ เพ็ชร์ธงไชย หัวหน้ากองบรรณาธิการ เว็บไซต์ thumbsup.in.th เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ภาพรวมของ Digital Marketing ในไทยและต่างประเทศ หัวข้อ Online Consumer Behavior รู้ทันพฤติกรรมของคนบนออนไลน์ หัวข้อ Social Media Marketing ช่องทางการสื่อสารที่ขาดไม่ได้ในยุคนี้ หัวข้อ Online Crisis Management รับมือภาวะวิกฤติบนออนไลน์อย่างไรไม่ให้ดราม่า หัวข้อ Content Marketing ทำการตลาดด้วยเนื้อหาบนออนไลน์ และการฝึกปฏิบัติการ Brainstrom Social Media Marketing 
 
การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)
 
การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)
 
นางสาวขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ กล่าวว่า "ในยุคปัจจุบัน ภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวน ธุรกิจหลายประเภทประสบปัญหายอดขาย ยอดจำหน่าย และกำไรลดลง ส่งผลให้การตลาด(Marketing) มีความสำคัญ และเป็นปัจจัยที่จะนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ ทั้งนี้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการตลาด ยังเป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ โดยการตลาดในยุคปัจจุบันนั้นจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้ประกอบการ และนักการตลาด ต้องมีความฉับไวและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการปรับกลยุทธ์และแนวทางการตลาดให้สอดคล้องกับยุคสมัย ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อบรรลุเป้าหมายของการทำธุรกิจ และครองใจผู้บริโภคให้มากที่สุด โดยเฉพาะด้านการใช้ Digital Medias ดังนั้นศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จึงได้จัดการอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการตลาด และผู้สนใจทั่วไป ได้เรียนรู้แนวคิด กรณีศึกษา ประสบการณ์ และการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยสร้างการตลาดแบบออนไลน์ให้ประสบผลสำเร็จ โดยวิทยากรผู้มากความรู้ความสามารถด้านสร้างสรรค์แผนการตลาดผ่านโลกออนไลน์" ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กล่าว
 
การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)
 
การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)
 
การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)
 
การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)
Read 1359 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2559 15:26