วันพฤหัสบดี, 24 มกราคม 2562 11:36

ม.ราชภัฏภูเก็ต นำศาสตร์พระราชาบริหารจัดการน้ำ-บำบัดน้ำเสีย ด้วยระเบิดจุลินทรีย์

Written by
Rate this item
(1 Vote)
emball for solve water pollution jan 2019 1
 
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยทีมงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมด้วย คณาจารย์ ตลอดจน นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 
 
emball for solve water pollution jan 2019 2
 
emball for solve water pollution jan 2019 3
 
emball for solve water pollution jan 2019 4
 
ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรกสิกรรมธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมโยนระเบิดจุลินทรีย์ 696 ลูก ณ แหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียและคืนความสมดุลให้กับคุณภาพน้ำ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการอบรมศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ด้วยการมีส่วนร่วมของคนทั้งองค์กร อีกทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  Green & Clean   
 
emball for solve water pollution jan 2019 5
 
emball for solve water pollution jan 2019 6
 
emball for solve water pollution jan 2019 7
 
emball for solve water pollution jan 2019 8
 
emball for solve water pollution jan 2019 9
 
emball for solve water pollution jan 2019 10
 
emball for solve water pollution jan 2019 11
 
emball for solve water pollution jan 2019 12
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 549 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 24 มกราคม 2562 14:49