วันอังคาร, 20 มีนาคม 2561 12:41

Green Power Ranger PKRU จัดโครงการผู้พิทักษ์สีเขียวลดและคัดแยกขยะ ครั้งที่ 1

Written by
Rate this item
(1 Vote)
Green Power Ranger PKRU
 
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ชมรมผู้พิทักษ์สีเขียว (Green Power Ranger) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด “โครงการผู้พิทักษ์สีเขียวลดและคัดแยกขยะ ครั้งที่ 1” โดยมี ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษา ชมรมผู้พิทักษ์สีเขียว (Green Power Ranger) เข้าร่วม ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต บรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์ขยะในจังหวัดภูเก็ต วิธีการลดและคัดแยกขยะ สาเหตุ ปัญหา ในการจัดการขยะในจังหวัดภูเก็ต” และการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ และถังขยะสำหรับคัดแยกขยะพลาสติกเพื่อติดตั้งภายในมหาวิทยาลัย
 
agritect mar 2018 1
 
สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ ให้นักศึกษาในชมรม และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้มีความรู้ความเข้าใจ ทางด้านวิธีการลด การคัดแยกขยะ สาเหตุและปัญหา ในการจัดการขยะ ตลอดจนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
 
Green Power Ranger PKRU
 
agritect mar 2018 3
 
agritect mar 2018 4
 
agritect mar 2018 5
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959
Read 860 times Last modified on วันอังคาร, 20 มีนาคม 2561 14:10