วันพุธ, 25 มกราคม 2560 15:36

Marketing PKRU โชว์ศักยภาพจัดอีเวนท์สื่อสารการตลาด

Written by
Rate this item
(1 Vote)
honda zoomer x 0
 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ซึ่งผ่านเข้ารอบการประกวดแผนสื่อสารทางการตลาดเชิงกิจกรรมระดับภาคใต้ ร่วมกับ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า และบริษัท ยูไนเต็ด ภูเก็ต คอมเมอร์เชียล จำกัด จัดกิจกรรมประกวดแผนการตลาด Marketing Plan Contest รถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่น Zoomer-X The Unblocker, ได้เวลาปล่อยของ โดยมี ผศ.สุทิพย์ จีนาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว ประธานสาขาวิชาการตลาด บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ลานกิจกรรมอาคารกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
honda zoomer x 1
 
honda zoomer x 2
 
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดที่ผ่านเข้ารอบมี 2 ทีม คือทีม It’s alright ประกอบด้วย นางสาวกันติชา เครือแก้ว นายชัยวัฒน์ โชติช่วง นางสาวพิมพ์ลภัส จิตสุวรรณ์ นางสาวสกาวพรรณ ฟุ้งเฟื่อง นางสุภาพรรณ โมราเจริญ และนางสาวสุนิดา ชื่นบาน ทีมที่สอง ทีมจอมยุทธ ประกอบด้วย นางสาวกัญจน์อมล ถิ่นเกาะยาว นางสาวดารารัตน์ ไชยแก้ว นางสาวเพชรรัตน์ รอดเพ็ชร นางสาวรัตน์ชนันท์ แซ่ชี่ นางสาวสิริมา โรยมณี นางสาวณัฐชา หาญเคียว และนายเทพสิน เรืองจันทร์
 
honda zoomer x 3
 
honda zoomer x 4
 
ผศ.ศรัณยา นาคแก้ว ประธานสาขาวิชาการตลาด ได้กล่าวว่า “โครงการประกวดแผนสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบการตลาดเชิงกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั่วประเทศและบริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจด้านการตลาดได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาประชันความสามารถในการวางแผนการตลาดเชิงกิจกรรม Marketing Plan Contest ภายใต้โจทย์ใหม่ของรถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่น Zoomer-X The Unblocker, ได้เวลาปล่อยของ ซึ่งในรอบนี้นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้โชว์ศักยภาพด้านการวางแผนสื่อสารทางการตลาดเชิงกิจกรรม นำความรู้ตลอดการเรียนมาต่อยอดความคิด วิเคราะห์ วางแผน นำเสนอ และจัดกิจกรรมอีเวนท์จริง เพื่อสร้างประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาต่อไปในอนาคต”
 
honda zoomer x 5
 
honda zoomer x 6
 
honda zoomer x 7
 
honda zoomer x 8
 
honda zoomer x 9
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 1447 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 26 มกราคม 2560 10:39