วันพฤหัสบดี, 17 พฤศจิกายน 2559 15:54

HRM เสวนาพัฒนาความเป็นเลิศนักศึกษา ส่งเสริมการเรียนต่อยอดงานวิจัย

Written by
Rate this item
(1 Vote)
HRM PHUKET
 
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดเสวนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บูรณาการด้านการเรียนการสอนสู่การวิจัย โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดี รศ.ประภาศรี อึ่งกุล ประธานสาขาวิชาฯ ตลอดจน บุคลากรสายวิชาการ และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
HRM PHUKET1
 
HRM PHUKET2
 
สำหรับการเสวนาในครั้งนี้สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากการทำงานภาคปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงมีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาต่อยอดจากงานวิจัย เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายพรเทพ รวยริน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซม่อน สตาร์โชว์ จำกัด และ นายอธิพล วงศ์มหา ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โรงแรม สลีฟวิธมี ป่าตอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา
 
HRM PHUKET3
 
HRM PHUKET4
 
HRM PHUKET5
 
HRM PHUKET6
 
HRM PHUKET7
 
HRM PHUKET8
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1032 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 17 พฤศจิกายน 2559 16:19