วันอังคาร, 08 พฤษภาคม 2561 09:01

HUSO PKRU ผลักดันนักวิจัยผลิตงาน “มุ่งเป้า” โดนใจท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(2 votes)
huso pkru 7 may 2018 1
 
ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (HUSO PKRU) โครงการพัฒนาระบบบ่มเพาะนักวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย “วิจัยมุ่งเป้า” โดยมี อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษย์ฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมอบรม ตลอดจนมีตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน และตัวแทนชุมชน ร่วมสะท้อนความต้องการจากมุมมองของท้องถิ่น ณ โรงแรมในทอนบุรี บีช รีสอร์ท ภูเก็ต
 
huso pkru 7 may 2018 2
 
huso pkru 7 may 2018 3
 
สำหรับโครงการอบรมดังกล่าว คณะฯได้จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ พร้อมเข้าใจถึงกระบวนการและแนวทางในการทำวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นงาน “วิจัยมุ่งเป้า” มีลักษณะตอบโจทย์ความก้าวหน้าทางวิชาการของหลักสูตรต่างๆ รวมถึงตอบสนองท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัย ซึ่งหวังให้นักวิจัยทำงานร่วมกับประชาชนและภาคประชาสังคมในท้องถิ่น ช่วยเติมเต็มและยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โยธิน แสวงดี จาก ม.มหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำวิจัยเป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยอย่างเข้มข้นตลอด 3 วัน 2 คืน การจัดโครงการครั้งนี้เชื่อมั่นว่าทั้งนักวิจัย รุ่นใหม่ และนักวิจัยรุ่นเก๋า จะสามารถผลิตผลงานวิจัยได้อย่างลึกซึ้งและก่อให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
 
huso pkru 7 may 2018 4
 
huso pkru 7 may 2018 5
 
huso pkru 7 may 2018 6 
huso pkru 7 may 2018 7
 
huso pkru 7 may 2018 8
 
huso pkru 7 may 2018 9
 
huso pkru 7 may 2018 10
 
FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959
Read 926 times Last modified on วันอังคาร, 08 พฤษภาคม 2561 09:14