วันเสาร์, 30 มีนาคม 2562 08:59

หน่วยตรวจสอบภายใน ให้การต้อนรับ สนง.ตรวจสอบภายใน ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

Written by
Rate this item
(0 votes)

DSCF2698

DSCF2719

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวอนุรักษ์ สายแวว รักษาการ ผอ.สำนักงานตรวจสอบภายในและคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รวมไปถึงเทคนิค วิธีการตรวจสอบภายในด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ  ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

DSCF2705

DSCF2706

DSCF2713

DSCF2715

DSCF2723

DSCF2740

DSCF2739

DSCF2725

DSCF2735

Read 290 times