วันพุธ, 05 ตุลาคม 2559 14:13

นศ.MICE เข้าแค้มป์วิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น

Written by
Rate this item
(3 votes)
mice japan
 
เมื่อระหว่างวันที่ 5-10 กันยายน พ.ศ.2559 ณ Kyushu Sangyo University เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการประชุมและนิทรรศการ (MICE PKRU) คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Thailand-Fukuoka Academic Exchange Program ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) – TCEB และ Kyushu Sangyo University ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศญี่ปุ่น
 
mice japan 1
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 1119 times