วันอาทิตย์, 04 กันยายน 2559 08:35

สาขาวิชานิติศาสตร์ รวมตัวนิติกรทั่วประเทศ ติวเข้มเทคนิคกฎหมายคุ้มครองชั่วคราว

Written by
Rate this item
(2 votes)
legal officers group thailand
 
วันที่ 2 กันยายน 2559 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับกลุ่มนิติกรประจำมหาวิทยาลัยและสถาบัน จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การคุ้มครองชั่วคราว การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว และเงื่อนไขอื่นในการฟ้องคดีปกครอง” โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ นายราชัย อัศเวศน์ ประธานกลุ่มนิติกรฯ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัด สกอ. และกระทรวงศึกษาธิการจากทั่วประเทศเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต การสัมมนาได้รับเกียรติจาก ดร.ฤทัย หงส์สิริ อธิบดีผู้พิพากษา ศาลปกครองเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
 
legal officers group thailand 1
 
legal officers group thailand 2
 
ผศ.องอาจ เจ๊ะยะหลี อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ กล่าวว่า “จากสภาวการณ์ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาของรัฐ ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองในกรณีต่างๆ ซึ่งในทางหลักกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องร้องจำเป็นต้อง ‘ขอคุ้มครองชั่วคราว หรือบรรเทาทุกข์ชั่วคราว’ แต่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายตลอดจนผู้บริหาร ขาดประสบการณ์ทางด้านกฎหมายในประเด็นดังกล่าว จึงก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอันนำไปสู่ ‘การฟ้องร้องดำเนินคดี’ ดังนั้นเครือข่ายนิติกร และสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้จัดการสัมมนาในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ‘การคุ้มครองชั่วคราว การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว และเงื่อนไขอื่นในการฟ้องคดีปกครอง’ เพื่อเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ เรียนรู้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ทั้งได้ร่วมกลุ่มเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งสามารถติดต่อประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา ตลอดจนป้องกัน ลดความเสี่ยง และคุ้มครององค์กร นับเป็นการแสดงถึงศักยภาพในด้านการให้บริการวิชาการด้านกฎหมายของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่ได้ขับเคลื่อนไปสู่ความเข้มแข็งของเครือข่ายทางกฎหมายระดับประเทศ”
 
legal officers group thailand 3
 
legal officers group thailand 4
 
นิติศาสตร์
 
นิติศาสตร์
 
นิติศาสตร์
 
นิติศาสตร์
 
legal officers group thailand 9
 
legal officers group thailand 10
 
Content & Pics by งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต(PR PKRU) 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959 
Read 1597 times