วันพุธ, 26 เมษายน 2560 12:48

สวก.ราชภัฏภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.แม่โจ้

Written by
Rate this item
(1 Vote)

meijo univercity chiangmai visited phuket 1

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ดร.บัณฑิต อันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช รักษาการคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ (PCIT PKRU) พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง รักษาราชการแทนรองอธิการบดี และ ผศ.ดร.ภูสิต ปุกมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านระบบการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ตลอดจน การจัดทำหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (นานาชาติ) ทั้งนี้การพบปะหารือระหว่างสององค์กร จะช่วยให้บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำข้อมูลอันเป็นประโยชน์ไปปรับแผนปฏิบัติราชการ เพื่อมุ่งประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และการบริการที่ดีด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษาต่อไป

meijo univercity chiangmai visited phuket 2

meijo univercity chiangmai visited phuket 3

meijo univercity chiangmai visited phuket 4

meijo univercity chiangmai visited phuket 5

meijo univercity chiangmai visited phuket 6

meijo univercity chiangmai visited phuket 7

meijo univercity chiangmai visited phuket 8

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959

Read 1020 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 27 เมษายน 2560 14:24