วันศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2561 13:20

MSPKRU เปิดเวที “Active Action” แนะกลเม็ดเรียนอย่างมีสุข

Written by
Rate this item
(7 votes)
mspkru active action 2018 1
 
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต MSPKRU จัดโครงการ Active Action โดยมี ผศ.มยุเรศ ตนะวัฒนา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน ร่วมด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าห้อง และนักศึกษาทุกสาขาวิชา เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
mspkru active action 2018 2
 
mspkru active action 2018 3
 
สำหรับการอบรมในครั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการ จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา ในประเด็นการเรียน และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข โดยมีคณะวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์มาบรรยายเกี่ยวกับสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคมแวดล้อม การให้บริการทั้งด้านการป้องกัน และด้านการรักษาฟื้นฟู โดย นพ.ชัยวัฒน์ สวนยา แพทย์เวชศาสตร์และครอบครัว จากโรงพยาบาลสิริโรจน์ ตลอดจนมีการบรรยายเกี่ยวกับ จิตวิทยาการให้คำปรึกษาการอยู่ร่วมกับเด็กพิเศษและผู้มีอาการซึมเศร้า โดย อาจารย์ ประภัสนันท์ เพ่งกิจ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ คาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะทำให้นักศึกษาเข้าใจและตระหนักถึงวิถีการดำเนินชีวิตของตนเอง ว่าควรมีแนวทางการปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้เกิดผลที่ดีในอนาคต 
 
mspkru active action 2018 4
 
mspkru active action 2018 5
 
mspkru active action 2018 6
 
mspkru active action 2018 7
 
mspkru active action 2018 8
 
mspkru active action 2018 9
 
mspkru active action 2018 10
 
mspkru active action 2018 11
 
mspkru active action 2018 12
 
mspkru active action 2018 13
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959
Read 1041 times Last modified on วันศุกร์, 02 กุมภาพันธ์ 2561 14:49