วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2561 13:21

MSPKRU จัดทำสื่อรณรงค์ No-Smoking มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

Written by
Rate this item
(1 Vote)
mspkru no smoking 2018 1
 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงาน คณะวิทยาการจัดการ รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบสื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สำหรับการดำเนินงานดังกล่าวสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ คณะวิทยาการจัดการได้ขานรับนโยบายและร่วมกระตุ้นนักศึกษา ในการนี้สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ร่วมกันผลิตสื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ในสถาบันการศึกษา เช่นการผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์และแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ นำเสนอทางสื่อโซเชียลมีเดีย กิจกรรมดังกล่าวดำเนินงานโดย อาจารย์ยุพิน หะสัน และ อาจารย์ภาวิกา ขุนจันทน์ ซึ่งได้นำทักษะทางวิชาชีพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนมาพัฒนาให้นักศึกษาได้ผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเพื่อร่วมกระตุ้นให้นักศึกษาตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ และสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ในที่สุด
 
mspkru no smoking 2018 2
 
mspkru no smoking 2018 3
 
mspkru no smoking 2018 4
 
mspkru no smoking 2018 5
 
mspkru no smoking 2018 6
 
mspkru no smoking 2018 7
 
mspkru no smoking 2018 8
 
mspkru no smoking 2018 9
 
mspkru no smoking 2018 10
 
mspkru no smoking 2018 11
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959
Read 1342 times Last modified on วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2561 07:57