วันอาทิตย์, 20 พฤศจิกายน 2559 08:20

สาขาวิชาธุรกิจการบิน สัมมนาเรื่อง "สิทธิและการจัดการข้อร้องเรียนผู้โดยสารสายการบิน"

Written by
Rate this item
(1 Vote)
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาหัวข้อ “สิทธิบุคลากรด้านการบินและการจัดการข้อร้องเรียนของผู้โดยสาร” โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย นางสาวบงกชรัตน์ เปี่ยมสิริกมล ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ตลอดจน บุคลากรสายวิชาการ ครู นักเรียน นักศึกษา แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
 
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
 
สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว อาจารย์วิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน นายพูลภัทร์ ชมจิตต์ อดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบิน Qatar Airways และนายวรพล อพิธนบุณย์ Duty Executive บริษัทไทยแอร์เอเชียร์ จำกัด (ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตลอดการสัมมนา
 
phuket airline3
 
นางสาวบงกชรัตน์ เปี่ยมสิริกมล กล่าวว่า “เนื่องจากอุตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมที่แสดงถึงศักยภาพเศรษฐกิจของหลายชาติหลากมิติ เช่น อุตสาหกรรมการขนส่ง สายการบิน ท่าอากาศยาน การบริการ และการท่องเที่ยว ซึ่งอาศัยการคมนาคมทางอากาศเป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการดำเนินงาน ในขณะที่มีการเดินทางไปทั่วทุกมุมโลกของบุคลากรด้านการบิน อาจต้องเผชิญกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่หลากหลายของผู้รับบริการ จึงเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนสำหรับแวดวงการบริการด้านการบิน ที่จะต้องกำหนดขอบเขต กฎเกณฑ์ และสิทธิของทั้งผู้ให้และผู้รับบริการอย่างชัดเจน ทำให้เกิดเป็นการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรในแวดวงการบิน ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของบุคลากรด้านการบิน รวมถึงได้รับทราบถึงการจัดการต่อข้อร้องเรียนของผู้โดยสาร และเป็นการสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมการบินของจังหวัดภูเก็ตให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยมี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นศูนย์กลางในการผลิตบุคลากรที่มากด้วยคุณภาพ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สากลต่อไป" ประธานสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน กล่าว
 
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
 
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
 
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
 
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
 
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
 
phuket airline10
 
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 2686 times