วันพฤหัสบดี, 27 เมษายน 2560 14:48

ราชภัฏภูเก็ต ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Written by
Rate this item
(1 Vote)

phuket anti corruption 27 apr 2017 1

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยเลือก บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ เป็นกลุ่มเป้าหมายในการให้ข้อมูล ทั้งนี้ มี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ร่วมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมตอบแบบประเมิน สำหรับการร่วมให้ข้อมูลแก่หน่วยงาน ป.ป.ช. ของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยเลือก บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ เป็นกลุ่มเป้าหมายในการให้ข้อมูล ทั้งนี้ มี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ร่วมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมตอบแบบประเมิน สำหรับการร่วมให้ข้อมูลแก่หน่วยงาน ป.ป.ช. ของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

phuket anti corruption 27 apr 2017 11

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959

Read 1012 times Last modified on วันศุกร์, 28 เมษายน 2560 13:35