วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2559 09:16

ราชภัฏภูเก็ต เตรียมตั้งศูนย์อบรมใบขับขี่ ครอบคลุมทุกหลักสูตร

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ทำใบขับขี่ภูเก็ต
 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ใบขับขี่) โดยมี นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต และ นายสมหมาย สุดขาว รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วย นางชุตินันท์ จินดาเชื้อ หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ดร.สำราญ ชัยสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และนักศึกษา เป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต
 
ทำใบขับขี่ภูเก็ต
 
ทำใบขับขี่ภูเก็ต
 
สำหรับการลงนาม MOU ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่ประชาชนในท้องถิ่น และช่วยอำนวยความสะดวกด้านการให้บริการอบรมหลักสูตรผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ รถยนต์สามล้อ รถจักรยานยนต์ เป็นเวลา 5 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่างๆ เช่น ความรู้ด้านกฎหมายการจราจรทางบกและทางหลวง การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล รวมถึงหลักสูตรสำหรับผู้ขอต่ออายุใบขับขี่ 1 ชั่วโมง ซึ่งผลจากการลงนาม MOU ดังกล่าวจะช่วยให้กลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป สามารถเข้ารับการอบรมได้ ณ ม.ราชภัฏภูเก็ต เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย รวดเร็ว และแบ่งเบาภาระของขนส่งจังหวัด ซึ่งมีผู้ขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย มีจิตสำนึก และเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป 
 
ทำใบขับขี่ภูเก็ต
 
ทำใบขับขี่ภูเก็ต
 
ทำใบขับขี่ภูเก็ต
 
ทำใบขับขี่ภูเก็ต
 
ทำใบขับขี่ภูเก็ต
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1003 times Last modified on วันอังคาร, 29 พฤศจิกายน 2559 09:23