วันอาทิตย์, 28 พฤษภาคม 2560 14:21

คณะเกษตรฯ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม ตาวิเศษสัญจรโรงเรียนในภูเก็ต

Written by
Rate this item
(2 votes)
ตาวิเศษ
 
ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2560 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ดำเนินกิจกรรม “ตาวิเศษสัญจร” ภายใต้โครงการแสดงละครสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมสัญจร ชุด “มามะ ร่วมใจ รีไซเคิล โนโฟมกับตาวิเศษ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมสร้างสรรค์ไทย เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะที่เหมาสม และอันตรายจากการใช้โฟมแก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้นักศึกษาได้เป็นผู้นำในการรักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงของฐานทรัพยากร เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในประเทศ 
 
ตาวิเศษ
 
ตาวิเศษ
 
กิจกรรมตาวิเศษสัญจรโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในครั้งนี้ มีจำนวนโรงเรียนเป้าหมายทั้งสิ้น 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลตำบลเชิงทะเล โรงเรียนบ้านบางเทา สถานรับเลี้ยงเด็กเจริญวัยเนอร์สเซอรี่ (นานาชาติ) โรงเรียนบ้านป่าคลอก โรงเรียนบ้านบางโรง โรงเรียนบ้านอ่าวปอ โรงเรียนบ้านป่าคลองชีพ โรงเรียนบ้านไม้ขาว โรงเรียนหงส์หยกบำรุง และโรงเรียน อบจ. บ้านนาบอน ซึ่งได้รับการตอบรับจากคณะครูอาจารย์ และนักเรียนแต่ละโรงเรียนเป็นอย่างดี นับเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยที่ลงสู่พื้นที่เป้าหมายในท้องถิ่น 
 
ตาวิเศษ
 
ตาวิเศษ
 
ตาวิเศษ
 
ตาวิเศษ
 
ตาวิเศษ
 
ตาวิเศษ
 
ตาวิเศษ
 
ตาวิเศษ
 
ตาวิเศษ
 
ตาวิเศษ
 
สมัครเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร โทร 076 211 959 ต่อ 6000 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 1622 times