วันจันทร์, 01 พฤษภาคม 2560 16:20

Part-Time PKRU แนะทักษะที่ต้องพร้อมก่อนทำงานโรงแรม

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket hotel part time jobs may 2017 1
 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 ศูนย์ประสานงานนักศึกษาทำงานนอกเวลาเรียน กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต (Part-Time PKRU) จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ร่วมด้วย บุคลากรและนักศึกษาที่ทำงานนอกเวลาเรียน เข้าร่วม ณ ห้อง 1385 อาคารเพชรภูมิภัฏ ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับการอบรมได้รับเกียรติจาก ดร.ประสงค์ ฤทธิ์เดช บรรยายหัวข้อต่างๆ เช่น การสร้างความเป็นเลิศในงานบริการ ทักษะการปฏิบัติงานในโรงแรม บทสนทนาภาษาอังกฤษที่พบบ่อย และโอกาสความก้าวหน้าในงานโรงแรม 
 
phuket hotel part time jobs may 2017 2
 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 ศูนย์ประสานงานนักศึกษาทำงานนอกเวลาเรียน กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต (Part-Time PKRU) จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ร่วมด้วย บุคลากรและนักศึกษาที่ทำงานนอกเวลาเรียน เข้าร่วม ณ ห้อง 1385 อาคารเพชรภูมิภัฏ ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับการอบรมได้รับเกียรติจาก ดร.ประสงค์ ฤทธิ์เดช บรรยายหัวข้อต่างๆ เช่น การสร้างความเป็นเลิศในงานบริการ ทักษะการปฏิบัติงานในโรงแรม บทสนทนาภาษาอังกฤษที่พบบ่อย และโอกาสความก้าวหน้าในงานโรงแรม  ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี กล่าวว่า “ในทุกปีจะมีสถานประกอบการโรงแรมติดต่อขอรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน Part-Time เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโรงแรมในด้านต่างๆ จากวิทยากรมืออาชีพจะช่วยให้นักศึกษาที่ทำงาน Part-Time และนักศึกษาที่วางแผนจะทำเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่สถานประกอบการ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาจะนำความรู้และประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการอบรบสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กร ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตลอดจนสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน สร้างรายได้ระหว่างเรียนช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้”
 
ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี กล่าวว่า “ในทุกปีจะมีสถานประกอบการโรงแรมติดต่อขอรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน Part-Time เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโรงแรมในด้านต่างๆ จากวิทยากรมืออาชีพจะช่วยให้นักศึกษาที่ทำงาน Part-Time และนักศึกษาที่วางแผนจะทำเกิดความมั่นใจในการเข้าสู่สถานประกอบการ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาจะนำความรู้และประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการอบรบสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กร ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตลอดจนสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน สร้างรายได้ระหว่างเรียนช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้”
 
phuket hotel part time jobs may 2017 4
 
phuket hotel part time jobs may 2017 5
 
phuket hotel part time jobs may 2017 6
 
phuket hotel part time jobs may 2017 7
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1866 times