วันศุกร์, 01 กุมภาพันธ์ 2562 09:33

มอบทุนการศึกษาสมาคมโรงแรมจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3

Written by
Rate this item
(1 Vote)

1

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 สมาคมโรงแรมจังหวัดภูเก็ต (Phuket Hotels Association) ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมโรงแรมจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 1/2562 ณ ห้อง CONFERENCE ROOM 1 (ห้อง 19106) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย Mr. Wolfgang Meusburger, Education Chairman, Phuket Hotels Association (ประธานฝ่ายสมาคมโรงแรมจังหวัดภูเก็ต) ตลอดจน คณาจารย์ กรรมการสมาคมโรงแรมฯ ในการนี้มีนักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ได้รับทุนจำนวนทั้งหมด 7 คน ทั้งนี้ ทุนดังกล่าวเกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต มากกว่า 60 โรงแรม ในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนได้จนสำเร็จตามเป้าหมาย

2 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Read 596 times Last modified on วันศุกร์, 01 กุมภาพันธ์ 2562 09:50