วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2562 14:02

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดงาน “รอมฎอนสัมพันธ์ ปีฮิจเราะห์ศักราช 1440”

Written by
Rate this item
(1 Vote)

phuket ramadan 2019 1

phuket ramadan 2019 2

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ “รอมฎอนสัมพันธ์ ปีฮิจเราะห์ศักราช 1440” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดาบตำรวจ ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานกรรมการอิสลามประจำ จ.ภูเก็ต ร่วมด้วย ผู้นำศาสนา สมาชิกชมรมศาสนา ประชาชน บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้มีการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “รอมฎอนกับสังคมพหุวัฒนธรรม” พิธีละหมาดมัฆริบ และละศีลอด (แก้บวช) และอาบน้ำละหมาด ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการส่งเสริม น้อมนำหลักคำสอนของศาสนา หล่อหลอมสร้างคนดี สังคมดี ให้คุณธรรมนำการพัฒนา โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสร้างความเข้าใจ เข้าถึง เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

phuket ramadan 2019 3

phuket ramadan 2019 4

phuket ramadan 2019 5

phuket ramadan 2019 6

phuket ramadan 2019 7

phuket ramadan 2019 8

phuket ramadan 2019 9

phuket ramadan 2019 10

phuket ramadan 2019 11

phuket ramadan 2019 12

phuket ramadan 2019 13

phuket ramadan 2019 14

phuket ramadan 2019 15

phuket ramadan 2019 16

phuket ramadan 2019 17

phuket ramadan 2019 18

phuket ramadan 2019 19

phuket ramadan 2019 20

phuket ramadan 2019 22

phuket ramadan 2019 23

Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 401 times Last modified on วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2562 09:51