วันเสาร์, 17 มิถุนายน 2560 13:52

ครุศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษา “ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)”

Written by
Rate this item
(1 Vote)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) โดยมี ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมด้วย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนักศึกษา ป.บัณฑิต กว่า 100 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมปีกผีเสื้อ สำหรับการปฐมนิเทศในครั้งนี้ คณะครุศาสตร์ได้มีการแนะนำอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์นิเทศก์ ร่วมด้วยการชี้แจงกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตลอดจนกิจกรรมอภิปรายระหว่างอาจารย์และผู้เรียน เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่นักศึกษา ป.บัณฑิต นำแนวทางไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายการสร้างครูคุณภาพสู่โรงเรียนในภูมิภาคอันดามันของคณะครุศาสตร์ต่อไป

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

สมัครเรียน ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) โทร 076 211 959 ต่อ 2000 

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 4197 times Last modified on วันเสาร์, 17 มิถุนายน 2560 14:02