วันศุกร์, 17 กุมภาพันธ์ 2560 15:23

คณะเกษตร เสริมความรู้การตัดแต่งต้นไม้ใหญ่

Written by
Rate this item
(1 Vote)
 
tree property landscape 1
 
ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมการตัดแต่งต้นไม้  โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.มนทิรา ไชยตะญากูร รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร บุคลากร นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เดชา บุญค้ำ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภูมิสถาปัตยกรรม) ประจำปี 2559  ร่วมด้วยคณะภูมิสถาปนิก และทีมรุกขกรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลต้นไม้ใหญ่ จากทีมงานกลุ่ม BIG Trees เป็นวิทยากรตลอดการอบรม 
 
tree property landscape 2
 
1 1
 
1 2
 
ผศ.มนทิรา ไชยตะญากูร รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า “การสร้างสรรค์ทัศนียภาพในเมืองให้สวยงามได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความสวยงามของต้นไม้ ที่ตกแต่งเคียงคู่กับอาคารและสถานที่ โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่สามารถช่วยลดความร้อนของคอนกรีต และลดอุณหภูมิในอากาศรอบสถานที่ได้เป็นอย่างดี สำหรับจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวแนวหน้าในระดับนานาชาติ และมีสถานที่ราชการ โรงแรม รีสอร์ท ห้างสรรพสินค้า และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ นิยมเลือกต้นไม้ใหญ่ในการตกแต่งสถานที่เป็นจำนวนมาก ด้วยปัจจัยดังกล่าวทำให้คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ และนักศึกษา ได้เรียนรู้เทคนิคในการตกแต่งและดูแลต้นไม้ใหญ่อย่างถูกวิธี พร้อมด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย ความสำคัญของต้นไม้ใหญ่ในเมือง ต้นไม้กับสถาปัตยกรรม ความรู้ด้านอุปกรณ์การตัดแต่งต้นไม้ การฝึกใช้งานเครื่องมือตัดแต่ง โดยทีมงานรุกขกร ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในระดับประเทศ ตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และนักศึกษานำความรู้ไปประกอบวิชาชีพต่อไป” 
 
tree property landscape 5
 
tree property landscape 6
 
tree property landscape 7
 
tree property landscape 8
 
tree property landscape 9
 
tree property landscape 10
 
tree property landscape 11
 
tree property landscape 12
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 759 times