วันศุกร์, 07 ธันวาคม 2561 14:17

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
Phuket Zero Tolerance 2018 1
 
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช. ประจำจังหวัดภูเก็ต) หัวหน้าส่วนราชการ,นักเรียน,นักศึกษาและภาคประชาชนเข้าร่วม
 
Phuket Zero Tolerance 2018 2
 
Phuket Zero Tolerance 2018 3
 
Phuket Zero Tolerance 2018 4
 
โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมการเดินขบวนเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ,การถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี,วีดีทัศน์ความเป็นมาของการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” การมอบเกียรติบัตรยกย่องบุคคลต้นแบบชมรม Strong–จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดภูเก็ตให้แก่นายสุทา ประทีป ณ ถลาง  และกิจกรรมภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกล่าวปฏิญญาจังหวัดภูเก็ต ปลอดทุจริต และแสดงพลัง “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตพร้อมกันทั่วประเทศ
 
Phuket Zero Tolerance 2018 5
 
Phuket Zero Tolerance 2018 6
 
Phuket Zero Tolerance 2018 7
 
Phuket Zero Tolerance 2018 8
 
Phuket Zero Tolerance 2018 9
 
Phuket Zero Tolerance 2018 10
 
Phuket Zero Tolerance 2018 11
 
Phuket Zero Tolerance 2018 12
 
Phuket Zero Tolerance 2018 13
 
Phuket Zero Tolerance 2018 14
 
Phuket Zero Tolerance 2018 15
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 382 times