วันพุธ, 28 มีนาคม 2561 12:53

กองพัฒนานักศึกษา จัด “Gen Z Boot Camp ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
mspkru 28 mar 2018 1
 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการส่งเสริมนักศึกษา ให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในศตวรรษที่ 21 และThailand 4.0 “Gen Z Boot Camp ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ” โดยมี ผศ.นพดล จันระวัง รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิด ร่วมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ผู้นำนักศึกษา และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก บริษัท เหล่า เต๊ง มีเดีย จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ การฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และการพัฒนาบุคลิกภาพทักษะด้านต่างๆ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
 
mspkru 28 mar 2018 2
 
mspkru 28 mar 2018 3
 
ผศ.นพดล จันระวัง รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า “ปัจจุบันประเทศไทย ได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และยุคไทยแลนด์ 4.0  ส่งผลให้ตลาดแรงงานต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการทำงาน โดยมีการใช้ภาษาอังกฤษรวมทั้งเทคโนโลยีต่างๆ เป็นปัจจัยสำคัญในการทำงาน ทั้งการติดต่อสื่อสาร การเรียน การสอน การทำงาน รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งการจัดโครงกล่าว Gen Z Boot Camp ในครั้งนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดี ที่จะช่วยให้นักศึกษาเกิดทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง เทคนิคการเขียน Resume รูปแบบต่างๆ และทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาสามารถรับมือกับตลาดแรงงานที่ขยายตัวในปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกทางนึงด้วย” รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าว
 
mspkru 28 mar 2018 4
 
mspkru 28 mar 2018 5
 
mspkru 28 mar 2018 6
 
mspkru 28 mar 2018 7
 
mspkru 28 mar 2018 8
 
mspkru 28 mar 2018 9
 
mspkru 28 mar 2018 10
 
mspkru 28 mar 2018 11
 
mspkru 28 mar 2018 12
 
Text & Photo : งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7621 1959
Read 807 times Last modified on วันพุธ, 28 มีนาคม 2561 13:08