วันอังคาร, 31 กรกฎาคม 2561 15:47

ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru 28 1 jul 2018 1
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
 
pkru 28 1 jul 2018 2
 
pkru 28 1 jul 2018 3
 
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นำคณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจน ผู้ปกครอง และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 จากนั้นเวลา 09.30 น. ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร และชุมนุมสดุดีถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมแคแสด 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยประธานในพิธีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะ ถวายความเคารพ พร้อมกับถวายคำกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา เพลงเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และร่วมร้องเพลงสรรเสริญ พระบารมี เพื่อร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ นานานัปการ        ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นตั้งใจ ก่อเกิดคุณูปการ อเนกอนันต์แก่ประสพนิกรชาวไทย และประเทศชาติเสมอมา และในเวลา 13.00 น. รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และปลูกต้นแคแสด ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย ตามโครงการ “ปลูกใจ ปันรักษ์ ราชภัฏ เทิดพระบารมี”
 
pkru 28 1 jul 2018 4
 
pkru 28 1 jul 2018 5
 
pkru 28 1 jul 2018 6
 
pkru 28 1 jul 2018 7
 
pkru 28 1 jul 2018 8
 
pkru 28 1 jul 2018 9
 
pkru 28 1 jul 2018 10
 
pkru 28 1 jul 2018 11
 
pkru 28 1 jul 2018 12
 
pkru 28 1 jul 2018 13
 
pkru 28 1 jul 2018 14
 
pkru 28 1 jul 2018 15
 
pkru 28 1 jul 2018 16
 
pkru 28 1 jul 2018 17
 
pkru 28 1 jul 2018 18
 
pkru 28 1 jul 2018 19
 
pkru 28 1 jul 2018 20
 
pkru 28 1 jul 2018 21
 
pkru 28 1 jul 2018 22
 
pkru 28 1 jul 2018 23
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 930 times