วันศุกร์, 22 มีนาคม 2562 16:23

15 ค่ำ คืนพระจันทร์เต็มดวง ณ ท่าศูนย์วัฒน์

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru arts and culture 20 mar 2019 1
 
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดงาน 15 ค่ำ คืนพระจันทร์เต็มดวง ณ ท่าศูนย์วัฒน์” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมงาน
 
pkru arts and culture 20 mar 2019 2
 
pkru arts and culture 20 mar 2019 3
 
สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และการถ่ายทอดความรู้ด้านสมุนไพรไทย ในการดูแลสุขภาพ โดยภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การแต่งกายชุดไทยย้อนยุค ,การแสดงมโนราห์ และดนตรีจากสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองภูเก็ต ,การสาธิตโชว์ “เรื่องง่ายๆ กับการดูแลสุขภาพความสวยความงาม ด้วยสมุนไพร” โดยคุณสิริกานดา แดงนุ้ย ,การนวดไทยเพื่อสุขภาพ (ฟรี) จากสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ,การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (American style series) จากสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการหลักสูตร (นานาชาติ) ,กิจกรรม ชม ชิม ช็อป อาหารพื้นเมืองและเครื่องดื่ม และกิจกรรมรำวงเวียนครก ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและกลิ่นไอของวัฒนธรรมภูเก็ต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมความตระหนักและคุณค่าทางวัฒนธรรมให้นักศึกษาและประชาชนได้เห็นถึงคุณค่า และควรค่าแก่การอนุรักษ์ รักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดไป
 
pkru arts and culture 20 mar 2019 4
 
pkru arts and culture 20 mar 2019 5
 
pkru arts and culture 20 mar 2019 6
 
pkru arts and culture 20 mar 2019 7
 
pkru arts and culture 20 mar 2019 8
 
pkru arts and culture 20 mar 2019 9
 
pkru arts and culture 20 mar 2019 10
 
pkru arts and culture 20 mar 2019 11
 
pkru arts and culture 20 mar 2019 12
 
pkru arts and culture 20 mar 2019 13
 
pkru arts and culture 20 mar 2019 14
 
pkru arts and culture 20 mar 2019 15
 
pkru arts and culture 20 mar 2019 16
 
pkru arts and culture 20 mar 2019 17
 
pkru arts and culture 20 mar 2019 18
 
pkru arts and culture 20 mar 2019 19
 
pkru arts and culture 20 mar 2019 20
 
pkru arts and culture 20 mar 2019 21
 
pkru arts and culture 20 mar 2019 22
 
pkru arts and culture 20 mar 2019 23
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7 

Read 288 times